28. sastanak Grupe za pritiske i mjere Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)Lokacija: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220

  • 24.04.2018. - 26.04.2018.