7. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo - ICEL: Inovacije i poduzetništvo: digitalne kompetencije i poduzetnička znanja

  • 26.10.2017.
rezervacije@hotelantunovic.com
+385 1 20 41 121
+385 1 20 41 762