Četvrta međunarodna konferencija o rimskim dunavskim provincijama. Trajan i dunavske provincije: politički, ekonomski i religijski život u dunavskim provincijama

  • 15.11.2017. - 17.11.2017.
ffzg@ffzg.hr
+385 1 61 20 111
+385 1 61 56 879