Deveta međunarodna konferencija o proizvodnji vodika (ICH2P-2018)

  • 16.07.2018. - 19.07.2018.
hotel@hotel-international.hr
+385 1 61 08 800
+385 1 61 08 700