Međunarodna konferencija o znanosti o drvu i drvnoj tehnologiji - primjena istraživanja u drvoprerađivački sektor

  • 07.12.2017. - 08.12.2017.
dekanat@sumfak.hr
+385 1 23 52 555
+385 1 23 18 616