Međunarodni okrugli stol - Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj

  • 19.04.2018. - 20.04.2018.
dekanat@pravo.hr
+385 1 45 64 309; +385 1 48 30 596
+385 1 45 64 030